Σημαντικές πληροφορίες για τον ιστότοπο

Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου του ιστότοπου

Η συνέχιση της χρήσης της "Ηλεκτρονικής τάξης (e-class) σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης καθώς και της πολιτικής απορρήτου του ιστότοπου.

Εγγραφή  χρήστη στο e-class

Εγγραφή  χρήστη στο eclass μπορεί να γίνει:

α) για τους διδάσκοντες, με αποστολή email στον διαχειριστή της ιστοσελίδας, στο οποίο δηλώνονται και τα μαθήματα τα οποία διδάσκει, δηλαδή χειροκίνητα από τον διαχειριστή,

β) για τους μαθητές, γίνεται μαζικά, με αποστολή αρχείου excel από τον διδάσκοντα/την διδάσκουσα στον διαχειριστή. Το αρχείο θα πρέπει να περιέχει στην πρώτη γραμμή τους τίτλους: username, firstname, lastname, email και από κάτω αντίστοιχα το Όνομα χρήστη (με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες και αριθμούς, χωρίς ειδικά σύμβολα, π.χ. vdimitriadis), το Όνομα και το Επώνυμο και το email του μαθητή. Μετά την εγγραφή τους οι μαθητές θα λάβουν email με κατάλληλο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της εγγραφής και τον ορισμό του κωδικού πρόσβασης και στη συνέχεια, αφού συνδεθούν, μπορούν να επεξεργαστούν το προφίλ τους. Πάντως δεν θα μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη. Για τη σύνδεσή τους την πρώτη φορά απαιτείται να αποδεχθούν τους όρους χρήσης καθώς και την πολιτική απορρήτου του ιστότοπου. Απαιτείται προσοχή στο ότι στο αρχείο excel που θα σταλεί δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά κενό! Π.χ δεν επιτρέπεται όνομα "Πέτρος Νίκος" .

Εγγραφή μαθητών σε μάθημα

Για την εγγραφή (ήδη υπαρχόντων) χρηστών (μαθητών) σε ένα μάθημα, η τρέχουσα ρύθμιση είναι η χειροκίνητη εγγραφή, η οποία γίνεται από τον διδάσκοντα το μάθημα (είτε από τον διαχειριστή της πλατφόρμας).


Last modified: Sunday, 14 July 2019, 7:07 PM